Úspešný recertifikačný audit systému manažérstva kvality

AXASOFT úspešne absolvoval recertifikačný audit podľa novej normy STN EN ISO 9001.