kontakt

Sídlo spoločnosti:
AXASOFT, a.s.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Tel.: +421-2-4829 4201
e-mail: axasoft@axasoft.eu

Servis a poruchy platobných terminálov:

(v pracovných dňoch v čase od 06:00 – 22:00 hod. cez víkendy a sviatky od 08:00 – 16:00 hod.):

Tel.: +421-2-4829 4259 / +421 910 329 462

e-mail: helpdesk@axasoft.eu

Údaje o spoločnosti

IČO: 35738219
IČ DPH: SK2020269691

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Č.účtu: SK 84 1100 0000 0026 2771 2211

OR Mestský súd BA III, odd.: Sa, vložka 1627/B

Pracovisko Nitra

AXASOFT, a.s.
Pražská 11, 949 01 Nitra

Pracovisko Prešov

AXASOFT, a.s.
Jesenná 2, 080 05 Prešov

Pracovisko Žilina

AXASOFT, a.s.
Kragujevská 398, 010 01 Žilina

Pracovisko Zvolen

AXASOFT, a.s.
Hronská 3211/11, 960 01  Zvolen

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.