prepojenie terminálu s pokladňou

Ideálne riešenie pre akýkoľvek typ predajne alebo reštauráciu.
Systém prepojenia platobného terminálu s viac ako 20-timi pokladničnými systémami* zahŕňa komunikáciu registračnej pokladne s platobným terminálom. 

Eliminácia chýb


Minimalizujú sa dodatočné náklady spôsobené chybným zadaním čiastky do registračnej pokladnice a platobného terminálu.

Urýchlenie platobného procesu

Obsluha nemusí zadávať čiastku do pokladne a do terminálu.

Bezpečnosť prenosu transakcií

Prepojenie zvyšuje bezpečnosť prenosu údajov medzi pokladňou a terminálom v danej prevádzke v zmysle bezpečnostných štandardov.

eKasa


Certifikované riešenie pokladničného programu eKasa a chráneného dátového úložiska

Riešenie je možné obohatiť o centrálne sledovanie transakcií prostredníctvom programu ATRAN. Prevádzky, ktoré majú internet si tak môžu kontrolovať transakcie za danú prevádzku, prípadne jednotlivo za konkrétny platobný terminál v danom čase.

* INTEGROVANÉ POKLADNIČNÉ SYSTÉMY

ASSECO | AV SERVIS | DATAPAC | DIEBOLD NIXDORF | DIGITECH | EXALOGIC | HASAM | HORIZON | CHEMAT | CHIRASYS | IMISTECH | KASO | KVADOS  | MK SOFT | NAJAVO | NOV | NRSYS | PART | PVA SYSTEMS | Q4U | SOFICO | SUNSOFT | TANGRAM | VENTUS | X-DATA a ďalšie.