referencie

Vybrané úspešne dodané riešenia v oblasti platobných riešení, bankových informačných systémov a verejnej správy. 

Bankové informačné systémy

Československá obchodná banka, a.s. | EXIMBANKA SR |Privatbanka, a.s. | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

Riešenia pre verejnú správu

Pôdohospodárska platobná agentúra