referencie

Vybrané úspešne dodané riešenia v oblasti platobných riešení, bankových informačných systémov a verejnej správy. 

Riešenia pre platobné terminály

1.Day, s.r.o | Benzinol Slovakia,s.r.o. | Berkshire BLUE CHIP, a. s. | CBA VEREX, a.s. | COOP Jednota, s.d. |DALITRANS, s.r.o. | DKV EURO SERVICE s.r.o. | GAS product & services, a.s. | KOMFOS Prešov, s.r.o. | Koruna, s.r.o. | MILK-AGRO, spol. s r.o. | O2 Slovakia, s.r.o. | Oliva Group, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | Real-K,s.r.o. | SIA Slovakia, s.r.o. | SHELL Slovakia, s.r.o. | SWAN Mobile, a.s. | Panta Rhei, s.r.o. | Poštová banka, a.s. | Slovak Telekom, a.s. | TERNO real estate, s.r.o. | Tatra banka, a.s. | TaM trans spedition, s.r.o. | Teta Drogerie | Tatry mountain resorts, a.s. | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Všeobecná úverová banka, a.s. 

Bankové informačné systémy

Československá obchodná banka, a.s. | EXIMBANKA SR |Privatbanka, a.s. | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

Riešenia pre verejnú správu

Pôdohospodárska platobná agentúra