doplnkové služby k platobným terminálom

Prilákajte nových zákazníkov. Rozšírte vašu ponuku o služby s pridanou hodnotou a zvýšte si svoj príjem. 

Výhody pre obchodné prevádzky.

Provízia z každého dobitia.

Eliminácia rizík a nákladov na distribúciu.

Bezpečnosť - zabránenie defraudom

Jednoduchá manipulácia s riešením pre obsluhu.

Nemusíte platiť vopred.

Top up

Rýchle a efektívne dobitie predplatených kariet mobilných operátorov prostredníctvom platobných terminálov alebo pokladne. Platba je možná hotovosťou alebo platobnou kartou.

Axapay

Ap@y – úhrada faktúr a šekov prostredníctvom EFT POS terminálov
Riešenie umožňujúce platbu faktúr a šekov vo vybraných obchodných reťazcoch. Pre zákazníka predstavuje AXAp@y flexibilnú službu, ktorej výhody môže využiť priamo pri návšteve obchodného miesta,poskytujúceho službu.

Vernostné systémy

Vývoj vernostného systému podľa požiadaviek klienta. 
Nákupné aktivity zákazníka sa do systému zaznamenávajú buď prostredníctvom zákazníckej karty, alebo priamo platobnou kartou. Na základe objemu jednotlivých nákupov sú zákazníkovi ponúknuté rôzne bonusy, ktoré má možnosť využiť u daného obchodníka.

Paysafecard

Riešenie vyvinuté na predaj a poskytovanie služieb elektronických predplatených platobného produktu paysafecard, ktorý sa využíva ako alternatívny platobný prostriedok, umožňujúci platbu na internete.