systemová integrácia

Navrhujeme a implementujeme optimálne riešenia a technológie pre prevádzku systémových prostredí podľa potrieb zákazníka. Dbáme na to, aby riešenie využívalo nielen moderné technológie, ale zároveň aj efektívne a adekvátne využívalo zdroje. Po ukončení realizácie riešenia, poskytujeme podporu v produktívnej prevádzke.

Základné oblasti poskytovaných služieb

Správa serverových
infraštruktúr

Profesionálne implementačné a postimplementačné služby pre virtualizované serverové štruktúry.

Správa sietí a sieťových infraštruktúr

Zabezpečíme správu a údržbu dátových sietí ako aj ich monitoring a sledovanie prípadných chýb a nezrovnalostí. Zabezpečíme správu a údržbu dátových sietí ako aj ich monitoring a sledovanie prípadných chýb a nezrovnalostí.

Databázové
riešenia

Ako partner spoločnosti Oracle realizujeme implementácie a následnú správu systémov založených na produktoch tejto spoločnosti.