stravenka

Najjednoduchší spôsob stravovania pre zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. AXASOFT je vydavateľom stravovacej karty Stravenka.

Moderné riešenie stravovacích poukážok.

Jednoduchý proces objednávania kariet a elektronických stravovacích poukážok.

Žiadne riziko pri práci s ceninami.

Platnosť elektronickej stravovacej poukážky obmedzená iba životnosťou Karty.

Každý zamestnávateľ si uvedomuje, že stravné poukážky si vyžadujú prácnosť a náklady na distribúciu. So Stravenkou vyrieši zamestnávateľ všetko v elektronickom systéme, v ktorom objednáva a prideľuje karty a pripisuje potrebný počet elektronických stravovacích poukážok. Navyše, má o všetkom prehľad.