akceptácia kariet

Zabezpečenie bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných terminálov si vyžaduje spoľahlivé a predovšetkým bezpečné softvérové riešenie. 

Platobné karty

Akceptácia platobných kariet vydaných kartovými spoločnosťami Visa a MasterCard; autorizácia platieb realizovaných platobnými kartami, vydanými bankami v SR a zahraničí; zúčtovanie platieb v denných dávkach na účet obchodníka v akejkoľvek banke SR.

Palivové karty

Softvérové riešenie, ktoré akceptuje vybrané palivové karty (UTA a DKV) v ich sieti. Riešenie umožňuje zber a spracovanie transakcií realizovaných palivovou kartou a prenos dát medzi spoločnosťou AXASOFT a vydavateľom palivových kariet.

Stravovacie karty

Riešenie umožňuje zber a spracovanie transakcií realizovaných elektronickými stravovacími kartami v platobnom termináli.