služby

Pre našich zákazníkov sme vždy dostupní.

Užívateľský hotline

Poskytovanie informácií o užívateľskej obsluhe našich softvérových riešení pre našich zákazníkov.

Služby help desku

Požiadavky súvisiace s realizáciou servisných zásahov pre platobné terminály a zákazníckou podporou.

Tel.: +421 2 4829 4259
e-mail:
helpdesk@axasoft.eu
Pri kontaktovaní prostredníctvom e-mailu prosím uveďte firmu, kontakt, kontaktnú osobu a špecifikáciu problému.

ATRAN

On line prístup k údajom o platobných transakciách, vykonávaných na platobných termináloch. Obchodník využívajúci túto službu získa prehľad o transakciách platobných a doplnkových služieb. Riešenie obsahuje možnosť tvorby štatistických prehľadov podľa požiadaviek klienta.