Úspešný recertifikačný audit systému manažérstva kvality

AXASOFT úspešne absolvoval recertifikačný audit podľa novej normy STN EN ISO 9001.

V júli 2018 vykonala spoločnosť BUREAU VERITAS Slovakia s.r.o. recertifikačný audit systému manažérstva kvality už v súlade s novou, aktualizovanou normou STN EN ISO 9001:2015, ktorý potvrdil vysokú výkonnosť tohto systému a stále zlepšovanie procesov v AXASOFTe.

Audit prebiehal pozorovaním činností v praxi, rozhovormi s odborníkmi a skúmaním dokumentov a záznamov manažérskych systémov. Na základe výsledkov auditu bol vydaný certifikát systému manažérstva kvality pre AXASOFT už podľa novej normy pre návrh, tvorbu, vývoj, implementáciu a aktualizáciu softvéru, inštaláciu a servis informačných a platobných terminálov, outsourcing – prevádzku informačných systémov a obálkovanie.Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on print
Print
Share on email
Email