Systém správy palivových kariet

KLIENT

Spoločnosť s podnikateľskými aktivitami v oblasti obchodovania s ropnými produktami a to v sektore veľkoobchodu s pohonnými látkami a ich distribúcie (vlastné logistické služby) ako aj aktivitami v oblasti maloobchodu, prevádzkujúca sieť ČS.

ZADANIE

Zmodernizovanie a zefektívnenie existujúceho riešenia systému palivových kariet.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Na základe požiadaviek klienta bolo vytvorené riešenie otvoreného systému správy palivových kariet. Spoločnosť AXASOFT pripravila riešenie na  vydávanie kariet a technickú prevádzku systému akceptácie palivových kariet, najmä evidenciu a údržbu údajov potrebných  pre akceptáciu a účtovanie platobných transakcií realizovaných palivovými kartami. Systém je realizovaný ako otvorený, vďaka čomu je možné akceptáciu kariet rozšíriť aj do iných sietí čerpacích staníc.

Klient využíva od AXASOFT nasledovné služby:

  • Autorizáciu transakcií;
  • Akceptáciu palivových kariet;
  • Vydávanie, personifikáciu, správu kariet a držiteľov v systéme Manažmentu kariet;
  • Portál s prehľadmi cien, tankovaní, faktúr a kariet;
  • Zasielanie SMS správ (o transakcii, pri zmene cien paliva, prečerpaním limitov, atď.).

VÝHODY RIEŠENIA

  • Bezhotovostný nákup pohonných hmôt s konsolidovanou fakturáciou a odloženou splatnosťou, alebo hotovostný zľavový systém
  • Kontrola nákladov na vozidlo, monitoring výdavkov;
  • História fakturácie;
  • Zjednodušené monitorovanie.

 

Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám a o ostatné sa postaráme.

 

Facebook
LinkedIn
Email