AXASOFT obhájil certifikát kvality

AXASOFT v dňoch 10.-.11.7. 2019 opäť úspešne obhájil certifikát v rámci recertifikačného auditu…

AXASOFT v dňoch 10.-11.7. 2019 opäť úspešne obhájil certifikát kvality v rámci recertifikačného auditu, ktorý vykonali audítori z certifikačnej spoločnosti Bureau Veritas Slovakia s.r.o. v sídle spoločnosti a na jednotlivých pobočkách.

Na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001 : 2015 bol spoločnosti AXASOFT, a.s. vydaný certifikát kvality, ktorý dokumentuje že bol zavedený a implementovaný systém manažérstva kvality v oblasti návrhu, tvorby, vývoja, implementácie a aktualizácie softvéru, inštalácii a servisu informačných a platobných terminálov, outsourcingu – prevádzky informačných systémov a obálkovaní.

Facebook
LinkedIn
Email