Odvetvia

Systémová integrácia

Tatravagónka, a.s. Poprad

Od roku 2007 Axasoft, a s. ako systémový integrátor zabezpečuje vybudovanie integrovaného informačného systému (IIS) pre Tatravagónku, a.s. Poprad na báze systému SAP. Súčasťou dodávky je:

 • v prvej etape procesná analýza – 02/2008.
 • v druhej etape implementácia ERP systému na báze SAP v rozsahu modulov BC, FI, FI_AA, CO, PS, IM, MM, WM, SD, PP, PM, QM, HR a WF, implementácia systému pre technologickú prípravu výroby na báze WINDCHILL a jeho integrácia s SAP, integrácia SAP so systémom pre dynamické plánovanie výroby na báze I2, integrácia na dochádzkový systém a integrácia na systém JET CAM zabezpečujúci optimalizáciu vyrezávania - 01/2009
 • v tretej etape implementácia manažérskeho informačného systému (MIS) a  dokument manažment systému DMS – 01/2010.

Po implementácii jednotlivých systémov firma Axasoft bude zabezpečovať ich podporu v produktívnej prevádzke prostredníctvom svojho kompetenčného centra.

V rámci budovania IIS firma Axasoft v súčasnosti zabezpečuje aj komplexnú dodávku HW (infraštruktúra, servre, PC, tlačiarne, ...), odborné poradenstvo pri budovaní IIS a servis HW.

Vagónka Trebišov

Od roku 2008 Axasoft, a s. ako systémový integrátor zabezpečuje vybudovanie integrovaného informačného systému (IIS) pre Vagónku, a.s. Trebišov na báze systému SAP. Súčasťou dodávky je:

 • v prvej etape implementácia ERP systému na báze SAP formou ROLL OUT-u systému z Tatravagónky, a.s. Poprad v rozsahu modulov BC, FI, FI_AA, CO, PS, MM, SD, PP, PM, QM a HR - 01/2010
 • v druhej etape implementácia manažérskeho informačného systému (MIS) a  dokument manažment systému DMS – 01/2011

Po implementácii jednotlivých systémov firma Axasoft bude zabezpečovať ich podporu v produktívnej prevádzke prostredníctvom svojho kompetenčného centra.

V rámci budovania IIS firma Axasoft v súčasnosti zabezpečuje aj komplexnú dodávku HW (infraštruktúra, servre, PC, tlačiarne, ...), odborné poradenstvo pri budovaní IIS a servis HW

 

Dodávky hardvéru

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Firma Axasoft, a s. ako systémový integrátor v súčasnosti zabezpečuje pre Allianz Slovenské poisťovňa, a.s.. prostredníctvom svojho kompetenčného centra dodávku HW (PC, notebooky, LCD monitory, tlačiarne, ...), odborné poradenstvo a servis SW a HW.

Colné riaditeľstvo SR

Firma Axasoft, a s. ako systémový integrátor od roku 2001 zabezpečuje pre CR SR komplexnú dodávku HW (infraštruktúra, servre, PC, notebooky, ...), odborné poradenstvo a servis SW a HW.

 

Implementačné služby a zabezpečenie podpory v produktívnej prevadzke

CONTINENTAL MATADOR RUBER, s.r.o.

Od roku 2001 D3M, s.r.o. pre firmu Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. zabezpečovala vybudovanie integrovaného informačného systému (IIS) pre Matador, a.s. na báze systému SAP. Súčasťou dodávky bolo:

 • v prvej etape implementácia ERP systému na báze SAP v rozsahu modulov BC, FI, FI_AA, CO – 01/2002
 • v druhej etape implementácia ERP systému na báze SAP v rozsahu modulov MM, WM, SD, PP, PM, QM, HR, WF a TR, rozhrania na dochádzkový systém, prevádzkovo výrobné systémy a na čítačky čiarových kódov – 01/2003

Po implementácii firma D3M, s.r.o. zabezpečovala a v súčasnosti firma Axasoft zabezpečuje podporu v produktívnej prevádzke prostredníctvom svojho kompetenčného centra.
Počas zabezpečovania podpory v produktívnej prevádzke sa pre Matador, a.s. realizovali ďalšie projekty:

 • ROLL-OUT pre Matador Slovakia, s.r.o., - 01/2005
 • rozhranie na externý systém zabezpečujúci riadenie skladových zásob IS SPEIS – 01/2006
 • delimitácia Matador, a.s. na Matador, a.s. a Continental Matador Rubber, s.r.o. – 07/2007
 • ROLL-OUT pre Matador Servis, a.s. – 01/2008