Dodávky hardvéru a softvéru

 

Spoločnosť Axasoft v oblasti hardvéru zabezpečuje pre svojich zákazníkov návrh komplexných riešení (servre, infraštruktúra, koncové zariadenia, ...) a tiež ich dodávku a inštaláciu. Našimi strategickými partnermi v tejto oblasti sú spoločnosti HP, IBM, Lenovo, SUN, CISCO, Kyocera, Brother.
V oblasti softvéru poskytujeme odborné poradenstvo, zabezpečujeme dodávku a inštaláciu softvérových programov. Našimi strategickými partnermi sú spoločnosti SAP a Microsoft.

Distribúcia a priamy predaj

Spoločnosť Axasoft má vybudovanú sieť dealerov na celom Slovensku. Priame zastúpenia spoločnosti v Banskej Bystrici, v Žiline a Poprade zabezpečujú bezprostrednú komunikáciu s partnermi a zákazníkmi daného regiónu a zároveň umožňujú lepšie pochopenie špecifík daného regiónu. Pobočky slúžia zároveň ako miesta prvého kontaktu pre technickú podporu a servis.

Pre segment malého a stredného podnikania naša spoločnosť ponúka nielen produkty, pre ktoré sme distribútorom pre SR, ale najmä PC, pracovné stanice, notebooky, servery a siete LAN. Sú to produkty zväčša dodávané spolu so širokou paletou služieb ako napr. nadštandardný záručný a pozáručný servis, hotline, profylaktika, správa informačnej infraštruktúry, konzultácie.

Osobitnú pozornosť venujeme projektom pre veľkých zákazníkov najmä v odvetví štátnej správy, dopravy a priemyslu. Špičkové technologické riešenia sú podporené našimi nadštandardnými službami a na mieru dodávanými riešeniami.

Servis hardvéru

Spoločnosť Axasoft ponúka pre všetky produkty zo svojho portfólia (HP, Kyocera, Brother, Lenovo ...) nasledovné služby:

Záručný servis - predstavuje zabezpečenie bezplatnej opravy zariadenia na úrovni požadovanej predpismi SR, prípadne navyše zaručovanej výrobcom.

Pozáručný servis – predstavuje pozáručné opravy zariadení s použitím originálnych náhradných dielov a výrobcom odporúčaných procedúr, s trojmesačnou zárukou na diely a prácu.

ON-SITE Služby – ide o poskytovanie služieb priamo u zákazníka : inštalácia / konfigurácia zariadenia, užívateľské zaškolenie, údržba a profylaktika ako aj opravy v režime 5x9, 5x12, 7x24 hodín týždenne.

Hotline - K dispozícii je po jednom bezplatnom telefónnom čísle v centrále spoločnosti v Bratislave a na pobočkách, ktoré sú aktívne 7 x 24 hodín v týždni. Úroveň podpory na non-stop linkách je všeobecne stanovená servisnou zmluvou s konkrétnym zákazníkom.

Zápožičky zariadení - pre konkrétny projekt zákazníka, resp. počas opravy zákazníckeho zariadenia poskytujeme zápožičky IT zariadení.

Servisné zmluvy – zákazníkom ponúkame servisné zmluvy s individuálnym stanovením servisných parametrov ako sú reakčná doba, on-site servis, poskytnutie náhradného zariadenia počas doby opravy, profylaktika, hot-line a podobne.