Odborné zázemie


Spoločnosť v súčasnosti disponuje kvalifikovanými odborníkmi, ktorí sú spôsobilí navrhovať a následne i realizovať požadované riešenia v oblastiach:

Systém SAP

Implementácia, podpora v produktívnej prevádzke a rozvoj ERP SAP pre subjekty s rôznym zameraním činností, v nasledujúcich moduloch:

 • FI - finančné účtovníctvo
 • FI_AA- investičný majetok
 • CO - kontroling
 • PSM - rozpočtovníctvo
 • MM - materiálové hospodárstvo
 • WM - skladové hospodárstvo
 • SD - predaj a distribúcia
 • PP - plánovanie a riadenie výroby
 • PS- systém riadenia projektov
 • QM - riadenie kvality
 • PM - plánovanie a riadenie údržby
 • HR - mzdy a personalistika
 • WF - workflow

 

Implementácia, podpora v produktívnej prevádzke a rozvoj nadstavbových riešení systému SAP:

 • CRM -
 • BW -
 • BObj -
 • IS-U -
 • SM -
 • CHM - Change management v prostredí SAP Solution management
 • GM - Grantor management v prostredí SAP CRM
 • DMS - Document management na báze SAP RM
 • XX
 • XXX

 

Implementácia špecifických riešení realizovaných nadštandardným vývojom v prostredí systému SAP

Integrácia ERP a nadstavbových riešení SAP na externé systémy, využívané v jednotlivých spoločnostiach prostredníctvom komplexnej integračnej a aplikačnej platformy SAP NetWeaver

Systémová integrácia

Realizácia analýz a návrhov riešení smerujúcich k optimalizácii využívaných hardwarových a softwarových komponentov u zákazníkov

 • XXX -
 • XXX -
 • XXX -

Komplexné pokrytie činností zabezpečujúcich správu a prevádzku (Outsourcing):

 • HW - Servre, PC, NTB, MFC, Tlačiarne
 • SW – OS, DB, NOD, Lotus Notes
 • Komunikačné linky – LAN, WAN