Aktuality

Výtvarné práce detí zamestnancov

02.01.2012

Dňa 19.decembra 2011 vyhlásila spoločnosť Axasoft výtvarnú súťaž vo vlastnej tvorbe pre deti zamestnancov v troch kategóriach

Rozhovor s GR spoločnosti

01.01.2012

„Dobrý deň. Matematika v podnikaní neplatí - túto myšlienku som mal na zreteli, keď sa začali naše prvé rozhovory s majiteľmi firmy Axasoft o možnej fúzií s firmou D3M, s.r.o.