Byť jedineční v tom čo robíme


Produkty a služby

Značka TASK alfa v sebe spája dve hlavné myšlienky. Slovo „TASK“ , ktoré v angličtine znamená „úloha“ je vyjadrením pre rôznorodé tlačové úlohy, ktoré tieto zariadenia vykonávajú a slovo „alfa“ je vyjadrením toho, že nezáleží na tom, či je vaša požiadavka na toto zariadenie jednoduchá alebo zložitá, vždy jej bude venovaná pozornosť s vysokou prioritou. Inými slovami, logo perfektne vyjadruje základnú podstatu nových MFP zariadení.

Zariadenia TASKalfa prinášajú vysokú kvalitu tlače a štandardy farebnej tlače očakávané dnešnými používateľmi. Mnohé technické inovácie zabezpečujú optimálnu dostupnosť a hospodárnosť. Zariadenia sú navyše jednoduché na ovládanie.

Aktuality

Výtvarné práce detí zamestnancov

02.01.2012

Dňa 19.decembra 2011 vyhlásila spoločnosť Axasoft výtvarnú súťaž vo vlastnej tvorbe pre deti zamestnancov v troch kategóriach

Rozhovor s GR spoločnosti

01.01.2012

„Dobrý deň. Matematika v podnikaní neplatí - túto myšlienku som mal na zreteli, keď sa začali naše prvé rozhovory s majiteľmi firmy Axasoft o možnej fúzií s firmou D3M, s.r.o.

Partneri